Саба? ты? та? ырыбы: Спид дегеніміз не? Саба? ты? ма? саты

Саба? ты? та? ырыбы: Спид дегеніміз не?

Саба? ты? ма? саты: О? ушылар? а СПИД туралы м? лімет беру. Олар? а ж??палы ауру екенін т? сіндіре отырып, ж??тырмау шараларын ??гімелеу. О? ушыларды досты? сезімге, сыйласты??а,?иынды??а т? скен адам? а?ол? шын беруге т? рбиелеу.

Саба? барысы: 1.?йымдастыру.

2. К? рнекіліктерді ілу.

Болаша? та біз СПИД-ті ж??тыр? ан адамдармен кездесуіміз м? мкін. Ол ту? ан бауырлары?, дос-жарандары? да болуы м? мкін. Біз сол кезде олар? а?ол? шымызды беріп, к? мек? ылуымыз керек. Олардан бас тарту немесе? арым-?атынасты? зуге болмайды. Себебі олар ж? бірленушілер. К? п адамдар б? л ауруды білмегендіктен душарболады. Ал біздер осы ауру туралы білеміз бе?

 • 1 желто? сан? андай к? н?

 • И?, д? рыс 1 желто? сан – Д? ниеж? зілік СПИДке? арсы к? н.

СПИД-ол вирус ар? ылы ж??ады. Ол вирустар к? зге к? рінбесе де, адамны??анында? ы антиденелерді? лтіреді. Егер антиденелер? лсе, онда адамны? иммунды? ж? йесі б? зылады. Ондай адамдар ауру? а тез шалды? ады. Ж??тырыл? ан вирус? зін? ш ай? а дейін? статпайды. Сонды? тан оны тек д? рігер? анды толы? зерттеген кезде? ана тауып алады. СПИД вирусы тек? ан ж? не жынысты??атынас ар? ылы ж??ады. Оны? мынандай жолдары бар:

  1. Біреуге? ан ??йса

  2. Бірінші адамнан вирусы бар шприцты екінші адам? а?олданса

  3. Вмрусты инемен денеге сурет салса немесе ??ла? тессе

  4. Жынысты??атынас

  5. Ж??тыр? ан ананы? баласына

 1. Бірден адамда суы? тиген синдромы бай? алады. Ж? теледі, дене? ызуы к? теріледі, басы айналып, т? беті болмай ариды. К? ретамырлары білеуленіп кетіп, 3 аптадан со??айта басылады.

СПИДті? со??ы сатысы-?лім. Ол адам ауру? а тез шалды??ыш келеді.?андай болсын ауру? а т? зе алма? анды? тан,?ліп кетуі де бар. Ал енді? ай кездерде ж??пайды?

 1. Амандас? анда, ??ша? та? анда, иіскегенде

 2. Тама? ты бір ыдыстан ішкенде

 3. бірге жуынып, орамалмен с? ртінгенде

 4. Ауа, су, ойыншы? ар? ылы

 5. Ж? ндіктер ша??анда

 6. Есік, машина т? т?асын? ста? анда

Біра?, сонда да? р адам? зіні? жеке бас гигиенасын са? тауы керек.

СПИДке шалды??ан адам 10-15 жыл? ана? мір с? ре алады. Осындай жа? дай? а душар бол? ан адамдар? а к? мек беріп,?олдауымыз керек. Ауыратын екен деп бас тартпауымыз керек.

Пысы? тау с? ра? тар

 1. СПИД? алай ж??ады?

 2. Ал? ашан ж??пайды?

 3. Неше жыл? мір с? реді?

 4. ?андай белгілері бар?

Похожие:

Саба? ты? та? ырыбы: н дыбысы ж? не? рпі. Саба? ты? ма? саты
Саба? ты? ма? саты:?ріптер тізбегіндегі Нн дыбысыны? ??рылымымен таныстыру. Сауатты о? уды жетілдіру

Саба? ты? та? ырыбы:?аруды? материалды? б? лігі. Саба? ты? ма? саты
Саба? ты? ма? саты: О? ушыларды тоз-8 ша? ын калибрлі винтовканы??рысты??асиеттерімен таныстыру

Саба? ты? та? ырыбы: Шабуылда? ы жауынгер. Саба? ты? ма? саты
Саба? ты? ма? саты: О? ушыларды жауынгерлерді? шабуыл кезіндегі іс -?рекеттерімен таныстыру

Саба? ты? та? ырыбы: Жер? арыш денесі.?арыш дегеніміз не? Саба? ты? ма? саты
О? ушылар м? тінмен таныса отырып, саралау, сипаттау, зерттеу, салыстыру, талдау ж? мыстарын ж? ргізуге жа? дай жасау

Саба? ты? та? ырыбы: Есептерді те? деу ??рып шы? ару. Саба? ты? ма? саты
Саба? ты? ма? саты:?аза? хал? ыны? ауызша есептерімен, оны? математикалы?, логикалы? талдау ж? йесімен о? ушыларды таныстыру

Саба? ты? та? ырыбы:?й-жайларды? к? тімі. Саба? ты? ма? саты
Саба? ты? ма? саты: О? ушыларды? й-жайлар? а?ойылатын талаптармен, рота м? лкіні? ж? не? скери? ызметшілерді? жеке заттарыны? са? талуымен.